Hírek Információk

2021-01-18

Gépjárműadó -súlyadó- változás 2021

2021-01-12

Közmeghallgatás adatai 2020. év

  Éves közmeghallgatás     Az önkormányzat képviselő-testületének évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. […]
2021-01-09

EFOP-1.5.3-16-2017-00045 azonosító számú “Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikro-térségének összefogásával” elnevezésű projekt kapcsán.

EFOP-1.5.3-16-2017-00045 azonosító számú “Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikro-térségének összefogásával” elnevezésű projekt kapcsán.    nagyecsed.hu/human-efop-1-5-3-16/             […]
2020-12-17

Tájékoztatás – Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus ügyintézési portál használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatokról

Letölthető (.docx): 155-467_Tájékoztatás_Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus ügyintézési portál használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatokról
2020-12-17

Közmeghallgatás

Letölthető (.docx): közmeghallgatás hirdetmény 2020 F Gy
2020-11-12

Korlátozás 2020.november 11 éjféltől

Letölthető (.docx): Korlátozás 2020.november 11 éjféltől A Magyar Közlöny ehhez kapcsolódó száma, 242 szám (.pdf): MK_20_242
2020-10-28

EBH ügyfélfogadási időpontok

Letölthető (.doc): EBH ügyfélfogadási időpontok 2020.11 módosított
2020-10-19

Győrtelek Közös Önkormányzati Hivatal – Adatkezelési tájékoztató

Letölthető (.docx): Adatkezelési tájékoztató
2020-10-05

Bursa Hungarica pályázati kiírás – “B” típusú

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS   Győrtelek Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal  együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. […]
2020-10-05

Bursa Hungarica pályázati kiírás – “A” típusú

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS   Győrtelek Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. […]
2020-09-24

Agrárcenzus 2020

Letölthető (.doc): KSH_Agrarcenzus_sajtóközlemény
2020-09-23

Tájékoztató a Györtelek Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjének változása

Letölthető (.doc): TÁJÉKOZTATÓ 2020 szeptember

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f

Megszakítás