Hírek Információk

2023-12-14

Ajánlások a kiskereskedelmi egységek számára

Ajánlások a kiskereskedelmi egységek számára Az erőszakos bűncselekmények (rablások) miatt különösen veszélyeztetettek az 1-2 fős kiskereskedelmi egységek, pl. dohányboltok, gyógyszertárak, lottózók, stb.   A […]
2023-12-13

Banki csalás

2023-12-13

Kérjük olvassák figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerének következő hírlevelét.

2023-11-24

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

2023-11-24

Kiberbiztonság

2023-10-30

Álláspályázat!

2023-10-06

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételről. Az Ösztöndíjrendszerben két típusú pályázat került kiírásra. […]
2023-10-02

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ÜNNEPELJÜK EGYÜTT IDŐSEINKKEL! Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Az idősek napja az idős emberekről, […]
2023-10-02

Nehezítsük meg a betörők dolgát!

Nehezítsük meg a betörők dolgát!   Néhány javaslat a betörések megelőzésére:   – Ha lakását elhagyja, a nyílászárókat figyelmesen csukja be, éjszakára akkor se […]
2023-10-02

OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA     Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. E kapcsolat hívja fel a figyelmet az Állatok Világnapjára, […]
2023-09-02

Álláspályázat

2023-07-31

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 30593 Intézményi iktatószám: Gy/1294/2023.   ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZATMÁRI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁRSULÁS  GYŐRTELEK Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek pályázatot […]

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f

Megszakítás