Hírek Információk

2019-09-18

Helyi Választási Bizottság által jóváhagyott szavazólap-minták

 Helyi Választási Bizottság által jóváhagyott szavazólap-minták Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölteket tartalmazó szavazólap-minta (Letölthető, .pdf) Polgármester jelölteket tartalmazó szavazólap-minta (Letölthető, .pdf) Egyéni listás jelölteket tartalmazó […]
2019-09-10

Helyi Választási Bizottság sorsolásának eredménye

Helyi Választási Bizottság sorsolásának eredménye (Letölthető, .doc)  
2019-09-06

Györteleki Helyi Választási Bizottság Meghívó 2019

Györteleki Helyi Választási Bizottság Meghívó 2019 (Letölthető,doc)
2019-09-04

Helyi önkormányzati választás 2019

Helyi önkormányzati választáson indulók: Varga Béla (Független egyéni képviselőjelölt) Tóth János (A “Lungo Drom” Országos Cigány Éredkvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet képviselő-jelöltje) Tomori […]
2019-08-27

Győrtelek Falunap 2019

Mindenkit sok szeretett várunk 2019. augusztus 31.-én a győrteleki sportpályán!
2019-08-08

Fülpösdaróc határozat HVI Ajánlásról

Letöltés: FD_HVI
2019-08-08

Györtelek határozat HVI ajánlásról

Letöltés: GYT_HVI
2019-04-25

Hirdetmény

Letöltés a következő sorra kattintva: Hirdetmény ingatlantulajdonosoknak
2019-04-01

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

Óvodai beíratás 2019 Györteleki Napsugár Óvoda OM: 202235 4752 Györtelek, Kossuth út 133/c Tel: 44-357-048   ÓVODAI BEÍRATÁS Győrtelek Község Önkormányzat  értesíti azokat a […]
2017-12-08

Györteleki HVI

HVI 1 Györtelek 6 f

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f

Megszakítás