Győrtelek Község településrendezési eszközeinek módosítása M49
2021-08-26
Katasztrófavédelem hirdetménye
2021-06-16

HIRDETMÉNY

A község településrendezési terveinek módosítása – jóváhagyott dokumentáció és jegyzőkönyv

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

A NIF Zrt beruházásában valósul meg az M49 számú gyorsforgalmi út, mely érinti Győrtelek község közigazgatási területét. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság készítteti „Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervét”. A NIF Zrt az UVATERV Zrt-UNITEF 83’ Zrt Konzorciumot Bízta meg az útépítési tervek elkészítésével.

A beruházás megvalósításához a többségében jelenleg még mezőgazdasági- és erdőművelés alatt álló, közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A beruházás tervezése és megvalósítása során ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési igénye miatt kerültek módosításra a településrendezési eszközök is.

A településrendezési tervek módosításai un. „tárgyalásos” eljárás keretében készültek el, készítőjük az A.D.U. Építész Iroda Kft.

Tájékoztatom Önöket, hogy Győrtelek Község településrendezési eszközeinek, tárgyi területekre vonatkozó módosításának jóváhagyása megtörtént, a Győrtelek község Településszerkezeti Tervének és településszerkezeti tervének leírása módosításáról szóló 23/2021, (IV.13.) határozattal, valamint a Helyi építésiszabályzatról ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL szóló 9/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelettel.
A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés előírása alapján, az elfogadott településrendezési eszköz módosítás dokumentáció elérhetősége:
az önkormányzati honlapon (http://gyortelek.hu/gyortelek-kozseg-telepulesrendezesi-eszkozeinek-modositasa-m49/),
valamint az önkormányzati hivatalban nyomtatásban.

Halmi József
polgármester

Megszakítás