Óvoda és polgármesteri hivatal épületeinek energetikai felújítása

Konyhafejlesztés
2019-01-23

„Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása Győrtelek községben”

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00082

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA
kedvezményezett neve: Győrtelek Község Önkormányzata
támogatás összege: 69.106.425 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA:

Az „Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása Győrtelek községben” megnevezésű pályázat keretében Győrtelek Község Önkormányzata épületének, valamint Győrtelek Napsugár Óvoda épületének energetikai fejlesztése valósul meg. A projekt révén a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épületek fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint napelemek telepítése valósul meg.

Az Önkormányzat vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő Polgármesteri Hivatal épület kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi munkavégzéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket. Jelenleg az önkormányzat épülete meglehetősen rossz energetikai állapotban van, az épület külső határoló szerkezete elavult, nyílászárói régiek, ezért mind a téli, mind a nyári időszakban alkalmatlan a megfelelő hőmérséklet elérésére, megtartására. Hővesztesége igen jelentős.

Győrteleken a legtöbb településhez hasonlóan, problémát jelent az oktatási intézmények korszerűtlen állaga, a felújítások hiánya. Az óvoda rossz műszaki állapota, a települési gyermeklétszám, valamint a jelenlegi zsúfolt csoportok indokolják a bővítést, felújítást. Az óvoda korszerűsítése elősegíti a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a kistelepülés fenntartásából adódó kiadások mérsékléséhez. A fejlesztés kiemelten érinti a gyermekeket, akik óvodai nevelése, képzése kiemelt prioritási területe mind a települési, mind a megyei, mind a regionális koncepciónak.

A megvalósítandó pályázat célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A fejlesztés során megvalósítandó tevékenységek segítségével elérhetőek a kívánt célok, azaz az energia hatékonyság javítása, a XXI. századnak megfelelő munka és oktatási körülmények.

Megszakítás