A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választási tájékoztató!
2022-05-17
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerének hírlevele!
2022-06-23

 

 

 

FELHÍVÁS

A 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezését várja,  az Önkormányzat Jegyzője a 2022. évi nép- és lakóegység számláláshoz. A feladatra az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár jelentkezhet, aki vállalja az összeírói munkával kapcsolatos feltételek teljesítését és rendelkezik saját informatikai eszközzel, interneteléréssel, e-mail címmel és mobiltelefonnal.

A számlálóbiztosi tevékenységért jogszabályban meghatározott összegű javadalmazás jár, amelynek összege a felkeresett címek, valamint a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtéssel érintett ingatlanok és személyek számától függ. A számlálóbiztosi feladatokért járó díjazást befolyásolja az, hogy a számlálóbiztos részére meghatározott körzetben hányan élnek az internetes önkitöltés lehetőségével, ezért a munkadíj összegével kapcsolatosan pontos adatokkal nem tudunk szolgálni, de számítások alapján 150-200 Ezer Ft összegű díjazást is kaphat egy számlálóbiztos.

A 2022. évi népszámlálást 2022. október 01. és november 28. napja között tartják hazánkban, az alábbiak szerint:

1) időszak: 2022. október 1. és október 16. között internetes önkitöltési időszak;

2) időszak: 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (terepmunka)

3)2022. november 21. és november 28. között pótösszeírás.

A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás előkészítéséről és végrehajtásáról a települési önkormányzatok jegyzője gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett. A jegyző feladata különösen a számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására.

A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes népszámlálás egyik legfőbb záloga. Alapvető feladatuk az adatfelvétel végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által készített oktatási anyagban található utasítások betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő címeket és az ott élő személyek összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően, a jelentkezőknek előzetesen vizsgát kell tenniük.

A számlálóbiztosok az adatgyűjtést a modern kor igényeinek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított tabletek segítségével töltik ki a kérdőíveket, így teljesen megszűnt a papír alapon történő adatszolgáltatás. A számlálóbiztosok munkájuk során felelősséggel tartoznak az átvett munkaeszköz tekintetében.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokat, betartják a határidőket, magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, és vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési-, illetve kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek. Előnyt jelent a felsőfokú végzettség, továbbá, ha korábban más KSH-s lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként részt vett, az idegennyelv-ismeret, a helyi elfogadottság.

 

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek ki kell tölteniük egy  Jelentkezési lapot, amely , elérhető a Györteleki Közös Hivatalban, vagy letölthető a gyortelek.hu honlapról.

 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat 2022. július 15. napjáig az alábbi módon várjuk vissza:

– személyesen a Györteleki Közös Önkormányzati Hivatalban leadható, vagy

– elektronikus úton a polgh@gyortelek.hu e-mail címre, illetve ügyfélkapun (KRID azonosító: KRID: 620146718).

– postai úton az Közös Hivatal / 4752 Györtelek, Kossuth út 47. / címére.

dr.Sipos Éva

     jegyző

 

Felhívás számlálóbiztosi feladatra.letöltés

Jelentkezési lap számláló biztosnak.letöltés

FELHÍVÁS KSH népszámlálás.letöltés

https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

 

 

 

Megszakítás