Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
2023-10-02
Álláspályázat!
2023-10-30

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételről.

Az Ösztöndíjrendszerben két típusú pályázat került kiírásra.

Az „A” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben tanulmányokat folytatók pályázhattak.

„B” típusú pályázatok résztvevői szintén azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben felvételt még nem nyert személyek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben kívánnak részt venni.

A pályázók támogatásánál a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme, a szociális rászorultság került figyelembevételre.

A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik, amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A regisztráció elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – Győrtelek Község Önkormányzatánál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Részletes pályázati kiírások

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS:A típusú pályázati kiírás – felsőoktatási hallgató

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS:B típusú pályázati kiírás- felvételi előtt

Megszakítás