Orvosi rendelő és egészségház felújítás

Magyar Falu Program-Útfelújítás
2021-01-26
Magyar Falu Program-Járdafelújítás
2022-01-31
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00021 azonosítószámú,” Orvosi rendelő és egészségház felújítás” című projekt

 

 

Győrtelek eü aloldal_záró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Orvosi rendelő és Egészségház felújítása”

TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00021

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

kedvezményezett neve: Győrtelek Község Önkormányzata

támogatás összege: 26.906.070 Ft

támogatás mértéke: 100 %

a projekt befejezési dátuma: 2019.12.31.

 

projekt tartalmának rövid bemutatása

 

A projekt célja a Győrtelek, Kossuth u. 133/a szám alatt található háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségének felújítása, korszerűsítése.

Az épület 1960-as években épült, korábban csak állagmegóvás és karbantartás történt, így a műszaki állapota miatt szükségessé vált egy jelentősebb felújítás. Az épület elavult volt, az energiafogyasztása magas, mivel a falazat és a nyílászárók nem szigeteltek megfelelően, a burkolat megkopott, a világítási rendszer szintén elavult. Az épület nem felelt meg az akadálymentes használat kritériumainak sem.

A beruházás során a korábbi rossz állapotú épület felújítása, energetikai- és fűtés korszerűsítése, akadálymentesítése valósult meg. Továbbá sor került az épület hőszigetelésére, ezen belül a hőszigetelt nyílászárók cseréjére. Az épületben található védőnői szolgálatként szolgáló épületrészt bővítésére került sor, hogy a kornak megfelelő helyiségek álljanak rendelkezésre. Ennek megfelelően várandós torna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok lebonyolítására alkalmas és nélkülözhetetlen multifunkcionális helyiségek kerültek kialakításra.

A projekt célcsoportja Győrtelek község lakossága. A település állandó lakosság száma 2016. január 1-én 1735 fő, ebből 870 nő, 865 férfi. A korcsoport szerinti megosztás 0-14 év: 262 fő, 15-49 év: 1016 fő, 50-64 év: 150 fő, 65 év felett: 307 fő. A beruházást követően a lakosságszám megtartása mellett a fenntartási és karbantartási költségek csökkenése következtében az önkormányzat célja az intézmény hosszú távú működtetése.

 

A háziorvosi szolgálat ellátására az Önkormányzat 2002.12.01-én kötött szerződés „VALEMED Gyermek Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (4700 Mátészalka, Ifjúság tér 18/d, képviselője: dr. Varga Sándor). A szerződés határozatlan időre szól. A praxis típusa vegyes (felnőtt – és gyermek háziorvosi).

 

A körzeti védőnői szolgálatot Győrtelek Község Önkormányzata működteti. A védőnői szolgálat Győrtelek mellett Géberjén és Fülpösdaróc községben is ellátja a feladatot.

 

A projektben vállalt infrastrukturális fejlesztés műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is bevonásra kerül rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ szakértő.

 

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a településen, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, prevenciós funkcióinak fokozása. A település hosszú távú fennmaradásának feltétele, hogy magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás álljon a lakosság rendelkezésére, ami az alapellátás megerősítésével és illeszkedő működési feltételek megteremtésével biztosítottá vált.

„Orvosi rendelő és Egészségház felújítása”
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00021

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

kedvezményezett neve: Győrtelek Község Önkormányzata
támogatás összege: 26.906.070 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

projekt tartalmának rövid bemutatása

A projekt célja a Győrtelek, Kossuth u. 133/a szám alatt található háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségének felújítása, korszerűsítése.
Az épület 1960-as években épült, azóta csak állagmegóvás és karbantartás történt, így a jelenlegi műszaki állapota miatt szükségessé vált egy jelentősebb felújítás. Az épület elavult, az energiafogyasztása magas, mivel a falazat és a nyílászárók nem szigetelnek megfelelően, a burkolat megkopott, a világítási rendszer elavult. Az épület nem felel meg az akadálymentes használat kritériumainak sem.
A beruházás során a meglévő rossz állapotú épület felújítása, energetikai- és fűtés korszerűsítése, akadálymentesítése valósul meg. A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat egy épületben van, amely épület a Győrtelek 562/46 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló épület. A projekt során eszközbeszerzést nem valósul meg, a pályázatban kapott teljes összeg az épület felújítást szolgálja; sor kerül az épület akadálymentesítésére, hőszigetelésére, ezen belül a hőszigetelt nyílászárók cseréjére. Az épületben található – régebben orvosi szolgálati lakás – évek óta nincs használatban, ezért a védőnői szolgálatként szolgáló épületrészt bővítik, hogy a kornak megfelelő helyiségek álljanak rendelkezésre – várandós torna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok lebonyolítására alkalmas és nélkülözhetetlen multifunkcionális helyiségek kialakítása.
A projekt célcsoportja Győrtelek község lakossága. A település állandó lakosság száma 2016. január 1-én 1735 fő, ebből 870 nő, 865 férfi. A korcsoport szerinti megosztás 0-14 év: 262 fő, 15-49 év: 1016 fő, 50-64 év: 150 fő, 65 év felett: 307 fő. A beruházást követően a lakosságszám megtartása mellett a fenntartási és karbantartási költségek csökkenése következtében az önkormányzat célja az intézmény hosszú távú működtetése.
A háziorvosi szolgálat ellátására az Önkormányzat 2002.12.01-én kötött szerződés „VALEMED Gyermek Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (4700 Mátészalka, Ifjúság tér 18/d, képviselője: dr. Varga Sándor). A szerződés határozatlan időre szól. A praxis típusa vegyes (felnőtt – és gyermek háziorvosi).
A körzeti védőnői szolgálatot Győrtelek Község Önkormányzata működteti. A védőnői szolgálat Győrtelek mellett Géberjén és Fülpösdaróc községben is ellátja a feladatot.
A projektben vállalt infrastrukturális fejlesztés műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is bevonásra kerül rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ szakértő.
A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a településen, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, prevenciós funkcióinak fokozása. A település hosszú távú fennmaradásának feltétele, hogy magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás álljon a lakosság rendelkezésére, ami az alapellátás megerősítésével és illeszkedő működési feltételek megteremtésével biztosítható.