GYÖRTELEK KÖZSÉG TÖRTÉNELME
2023-03-09
SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE FELKÉSZÜLÉS !
2023-03-24

Kutak tájékoztató és kérelem nyomtatvány

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatályos rendelkezései alapján a 2018. január 1. előtt engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményekre (fúr kutakra, ásott kutakra) 2023. december 31. napjáig fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszűntetéséhez, amely a következő feltételeketegyüttesen teljesíti:

  1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt – vagy rétegvíz – készlet igénybevétele, érintése nélkül és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz készlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  2. épülettel, vagy annak építésére jogosító határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
  3. nem gazdasági célú vízigény,
  4. a b) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.

A fennmaradási engedélyt mind az ásott, mind a fúrt kutakra meg kell kérni, amelyeket engedély nélkül létesítettek.

A leírtakra tekintettel fennmaradási engedélyt kell kérni a jegyzőtől, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

  1. a kút nem érint karszt – vagy rétegvizet,
  2. 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  3. a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  4. magánszemély a kérelmező,
  5. a kút ivóvízigény és a háztartási igények (pld. locsolás) kielégítését szolgálja,
  6. a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

 

Amennyiben a fenti együttes feltételek nem állnak fenn, akkor a kút fennmaradási engedélyének kiadására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt, az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A fennmaradási engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát: „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. előírásai alapján az eljárás illetékmentes.

A kút jegyzői engedélyezésének feltételei:

– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

– a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

 

 

kerelem-kut-vizjogi-uzemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyezesi-eljarasahoz.letöltés

tájékoztató.letöltés

Megszakítás