KÖZMEGHALLGATÁS ADATAI
2021-10-29

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adtok

 Adat

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés:  Az elõzõ állapot törlendõ

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal,

4752 Györtelek, Kossuth utca 47.

Tel/fax.: 44/557-050. Email: polgh@gyortelek.hu

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Hivatal egyes munkakörei:

 

 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző: dr. Sipos Éva

Tel/fax: 44/557-050, polgh@gyortelek.hu

 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00

Pénteken: nincs ügyfélfogadás

Fülpösdaróci Kirendeltség:

Hétfő-Kedd: 8.00-16.00

Szerda-péntek: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8.00-12.00

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Györtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7 fő

Halmi József polgármester,

Bétérné Szabó Anikó képviselő

Debreceni Zoltán, képviselő

Demeter Antalné, képviselő

Halász Mihályné, képviselő,

Kisgyörgy Lajos, képviselő

Tomori Szabolcsné képviselő

 

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5 fő:

Kovács Csaba polgármester,

Pecséri Zsuzsanna, képviselő

Szabó József, képviselő

Székely Józsefné, képviselő

Fazekas Jánosné, képviselő

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archivumban tartásával

 

 

Györteleki Napsugár Óvoda- Györtelek Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerve, melynek gazdálkodási feladatait a Közös hivatal látja el.

Vezetője: Gergelyné Pinczés Mónika,

4752 Györtelek, Kossuth utca 133/A.

Tel/fax: 357-048, Email:

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8/A.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

4700, Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Tel/fax: 42/599-312, torvenyesseg@szszbmkh.hu

 

  II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

 Adat

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
2011. évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól,
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről, 
2011. évi CXCV.  tv. Az államháztartásról,Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai: Györtelek Község Önkormányzata:17/2014.(X.20.) önkormányzati rendelete  Hatálytalan: 12/2014. (V.30) önkormányzati rendelete a képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

Fülpösdaróc Község Önkormányzat: 9/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet.

 Hatálytalan: 6/2010. (X.15.)önkormányzati rendelete

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ
 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával  Györtelek: 

17/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Köztemető fenntartásáról, a temetkezésről

 

10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

 

11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

 

 

 

 

Hatálytalan:

 13/2000. (X. 25. ) KT.r. számú rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

 

 

 

 

Fülpösdaróc:

6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete  a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

 

5/2014. (IV.28. )önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

Döntéshozatal

A Képviselő-testület üléseinek ideje, napirendje, az előterjesztések anyaga az SzMSz rendeletekben meghatározottak szerint.
Jegyzőkönyvek

A Képviselő-testület üléseiéről készült jegyzőkönyvek

Archívum

Rendeletek

Önkormányzati rendeletek: lásd:  NJT.HU oldal

 

 9.  Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalMegõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásávalLásd: 8. pont
 10.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Álláspályázatok:

 11.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiFrissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat alapján, 2014-es felülvizsgált szabályzat

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2013. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAIAZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2013. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2013.  ÉVBEN

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 Adat

1.  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

 

 

Költségvetési rendeletek 2014,2013,2012,2011,2010 évekre vonatkozósn.

 

Györtelek:

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) önk. rendelete

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.) önk. rendelet

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önk rendelet

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet

 

Korábbiak:

2/2011.(III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

2/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

4/2013.(III.14.) RENDELET az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

6/2014. (III.07.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

Fülpösdaróc:

 

 

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 4/2015. (III12.) önkormányzati rendelet

 

Korábbiak:

1/2012 . ( III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2013. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

   Vezetők : 1 fő jegyző

 

  Köztisztviselők: 7 fő

 

Létszám:

Rendszeres személyi juttatás:jogszabályok alapján, Mötv, Kttv.

Jutalom: teljesítményértékelés, és minősítés alapján évente maximum 2 alkalommal.

Telefonos költségtérítés:-

Közlekedési költségtérítés: Hatályos jogszabályok, helyi rendelet, és szabályzat alapján.

 3.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Frissítés:  A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Kimutatás az Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított támogatások kedvezményezettjeiről és a támogatások céljáról, összegéről 

2012.

2013.

2014.

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Frissítés: A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adtok
 Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés:  Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal,

4752 Györtelek, Kossuth utca 47.

Tel/fax.: 44/557-050. Email: polgh@gyortelek.hu

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Hivatal egyes munkakörei:

 

 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző: dr. Sipos Éva

Tel/fax: 44/557-050, polgh@gyortelek.hu

 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00

Pénteken: nincs ügyfélfogadás

Fülpösdaróci Kirendeltség:

Hétfő-Kedd: 8.00-16.00

Szerda-péntek: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8.00-12.00

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Györtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7 fő

Halmi József polgármester,

Bétérni Szabó Anikó képviselő

Debreceni Zoltán, képviselő

Demeter Antalné, képviselő

Halász Mihályné, képviselő,

Kisgyörgy Lajos képviselő

Tomori Szabolcsné képviselő

 

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5 fő:

Kovács Csaba polgármester,

Király Richárd képviselő

Pecséri Zsuzsanna képviselő

Milák Dezső képviselő

Varga Rudolf, képviselő

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archivumban tartásával

 

 

Györteleki Napsugár Óvoda és konyha – Györtelek Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerve, melynek gazdálkodási feladatait a Közös hivatal látja el.

Vezetője: Gergelyné Pinczés Mónika,

4752 Györtelek, Kossuth utca 133/A.

Tel/fax: 357-048, Email:

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8/A.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

4700, Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Tel/fax: 42/599-312, torvenyesseg@szszbmkh.hu

 

  1. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
 Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról,
2011. évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól,
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről,

2011. évi CXCV.  tv. Az államháztartásról,

 

Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai:

 

Györtelek Község Önkormányzatának a  Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (önkormányzati rendelete a képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról,

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzat 9/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ 

 

Adóügy

Letölthető formanyomtatványok

Anyakönyvi ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Birtokvédelem

Letölthető formanyomtatványok

Építésügyi hatóság

Letölthető formanyomtatványok

Hagyatéki ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Letölthető formanyomtatványok

Igazgatási ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Lakossági szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása

Letölthető nyomtatványok

Szociálpolitikai ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Vagyongazdálkodás

Letölthető formanyomtatványok

 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával 

 

Györtelek:

17/2015. (IX.28.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről

11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

 

10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

 

Fülpösdaróc:

7/2009.(XI06.) a temetőről és a temetkezésről szóló rendelete

6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete  a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

 

5/2014. (IV.28. )önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

Döntéshozatal

A Képviselő-testület üléseinek ideje, napirendje, az előterjesztések anyaga az SzMSz rendeletekben meghatározottak szerint.
Jegyzőkönyvek

A Képviselő-testület üléseiéről készült jegyzőkönyvek a honlapokon megtekinthetőek.

Archívum

Rendeletek

Önkormányzati rendeletek: lásd:  NJT.HU oldal

 

 9.  Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalMegõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Lásd: 8. pont

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Álláspályázatok:

 11.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

 

 

 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA, Hatályos: 2020.02.20-tól

 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2022. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2022. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2022.  ÉVBEN

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

 Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

 

 

Költségvetési rendeletek 2014,2013,2012,2011,2010 évekre vonatkozósn.

 

Györtelek:

2/2011.(III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

2/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

4/2013.(III.14.) RENDELET az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

6/2014. (III.07.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.08.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.05.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14) rendelet módosításáró

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

 

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.) rendelet módosításáról

 

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.06. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 12.) önkormányzati rendeleteÖnkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc:

1/2012 . ( III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2013. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

 

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

                                       Vezetetők                Köztisztviselők

Létszám:

Rendszeres személyi juttatás:

Jutalom:

Telefonos költségtérítés:

Közlekedési költségtérítés:

 3.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Frissítés:  A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Kimutatás az Önkormányzata ……. évi költségvetésében biztosított támogatások kedvezményezettjeiről és a támogatások céljáról, összegéről 

2015.

2016.

2017.

2018

2019.

2020.

2021. Fülpösdaróc Polgárőr egyesület támogatásáról 100 E Ft.

2022. Györtelek-Református Egyház 150 E Ft; önkormányzati tulajdonú kft: Szamos Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2.5 M Ft, l Fülpösdaróc – Recsenyédi Unitárius Egyház 100 E Ft, Szamos Szamösközi Polgárőr Egyesület , 150 E Ft,  Országos Egyesület a mosolyért Közhasznú Egyesület 20 E Ft.

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Frissítés: A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adtok

   Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés:  Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal,

4752 Györtelek, Kossuth utca 47.

Tel/fax.: 44/557-050. Email: polgh@gyortelek.hu

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Hivatal egyes munkakörei: jegyző, adóügyi ügyintéző, műszaki ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, munka-és pénzügyi ügyintéző, anyakönyvvezető, ügysegéd

 

 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

Györteleki Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző: dr. Sipos Éva

Tel/fax: 44/557-050, polgh@gyortelek.hu

 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00

Pénteken: nincs ügyfélfogadás

Fülpösdaróci Kirendeltség:

Hétfő-Kedd: 8.00-16.00

Szerda-péntek: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8.00-12.00

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Györtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7 fő

Halmi József polgármester,

Bétériné Szabó Anikó képviselő

Debreceni Zoltán, képviselő

Demeter Antalné, képviselő

Halász Mihályné, képviselő,

Kisgyörgy Lajos képviselő

Tomori Szabolcsné képviselő

 

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5 fő:

Kovács Csaba polgármester,

Király Richárd képviselő

Pecséri Zsuzsanna képviselő

Milák Dezső képviselő

Kun Zsolt képviselő

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archivumban tartásával

 

 

Györteleki Napsugár Óvoda és konyha – Györtelek Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerve, melynek gazdálkodási feladatait a Közös hivatal látja el.

Vezetője: Gergelyné Pinczés Mónika,

4752 Györtelek, Kossuth utca 133/A.

Tel/fax: 357-048, Email:

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 8/A.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

4700, Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Tel/fax: 42/599-312, torvenyesseg@szszbmkh.hu

 

  II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

   Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról,
2011. évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól,
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről,

2011. évi CXCV.  tv. Az államháztartásról,

 

Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai:

 

Györtelek Község Önkormányzatának a  Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (önkormányzati rendelete a képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról,

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzat 9/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

Adóügy

Letölthető formanyomtatványok

Anyakönyvi ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Birtokvédelem

Letölthető formanyomtatványok

Építésügyi hatóság

Letölthető formanyomtatványok

Hagyatéki ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Letölthető formanyomtatványok

Igazgatási ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Lakossági szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása

Letölthető nyomtatványok

Szociálpolitikai ügyek

Letölthető formanyomtatványok

Vagyongazdálkodás

Letölthető formanyomtatványok

 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

Györtelek:

12/2023. (IX.19). A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

 

Fülpösdaróc:

1/2024. (I.15.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelete

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával
 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

Döntéshozatal

A Képviselő-testület üléseinek ideje, napirendje, az előterjesztések anyaga az SzMSz rendeletekben meghatározottak szerint.
Jegyzőkönyvek

A Képviselő-testület üléseiéről készült jegyzőkönyvek a honlapokon megtekinthetőek.

Önkormányzati rendeletek: lásd:  NJT.HU oldal

 

 9.  Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Lásd: 8. pont

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Álláspályázatok:

 11.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

 

 

 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA, Hatályos: 2020.02.20-tól

 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 
 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

   Adat
 1.  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

 

 

Költségvetési rendeletek,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017. évekre vonatkozósn.

 

Györtelek:

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.08.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.05.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14) rendelet módosításáró

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) rendelet módosításáról

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Fülpösdaróc:

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

                                       Vezetetők                Köztisztviselők

Létszám:

Rendszeres személyi juttatás:

Jutalom:-

Telefonos költségtérítés:10.000,-Ft összegig

Közlekedési költségtérítés:-

 3.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Frissítés:  A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Kimutatás az Önkormányzata 2023.-2021- évi költségvetésében biztosított támogatások kedvezményezettjeiről és a támogatások céljáról, összegéről 

 

2021. Fülpösdaróc Polgárőr egyesület támogatásáról 100 E Ft.

2022. Györtelek-Református Egyház 150 E Ft; önkormányzati tulajdonú kft: Szamos Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2.5 M Ft, l Fülpösdaróc – Recsenyédi Unitárius Egyház 100 E Ft, Szamos Szamösközi Polgárőr Egyesület , 150 E Ft,  Országos Egyesület a mosolyért Közhasznú Egyesület 20 E Ft.

 

2023.

 

Györtelek

2023. Szamos Nonprofit. önkormányzati tulajdonú Kft támogatása.

2022. a Györteleki Református Egyházközség támogatása, 150.000,-Ft összeggel. Szamos önkormányzati tulajdonú Kft támogatása.

 

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Frissítés: A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Megszakítás