Öntöző- és háztartási kutak engedélyezésével, bejelentésével kapcsolatos útmutató
2023-07-10
Álláspályázat
2023-09-02

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 30593
Intézményi iktatószám: Gy/1294/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZATMÁRI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁRSULÁS 
GYŐRTELEK

Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Családsegítői feladattal, szolgáltatással kapcsolatos  feladatok ellátása a 1993. évi III. törvény és a végrehajtási rendeletek szerint,a vezető utasítása,  és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a szociális nehézségekkel küzdő egyének és családok  segítése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség  megszüntetése a székelyen, illetve a társ önkormányzatok területén.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes  munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Győrtelek

Álláshirdető  szervezet  bemutatása:  A  Szatmári  Kistérségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat Győrtelek intézménnyel kapcsolatosan a www.gyortelek.hu oldalon tájékozódhatnak.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei;  próbaidő;  illetmény/fizetés,  speciális  adatvédelmi  tájékoztatás,  szervezet  honlap címe stb.): A nyertes pályázó négy hónap próbaidő kikötése mellett kerül kinevezésre.A  pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
–              Büntetlen előélet

–              Cselekvőképesség
–              Magyar állampolgárság

 

Elvárt végzettség/képesítés:

–              6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA),

Szociális munka és tanácsadás, családsegítő, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú  melléklete II. része szerinti végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: –       4 hónap próbaidő vállalása

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:

–              Kiváló  szintű  szakmai  elhívatottság,  együttműködő  képesség,  szakmai
igényesség, teherbírás.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
–    egyéb

–    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát,  hogy  a  pályázati  anyagában  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
–    hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
–    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.18. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati határidő lejártát követően egy ad hoch bizottság  megvizsgálja a beadott pályázatokat, és véleményezi azokat. A munkáltatói jogkört gyakorló a  bizottság   véleményének   ismeretében   dönt   a   nyertes   pályázatról,   illetve   az   eljárás  eredményességéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gyortelek.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.01.

 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

AllasHirdetes_családsegítő kozigallasról.letöltés

 

Megszakítás