Nyilvántartások
2021-05-26
Szabályzatok
2021-09-14

Pankotai Andrea: Általános igazgatási előadó- Népesség-nyilvántartó

Munkaköri feladatok:

 • a gyermekvédelmi törvény alapján a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos döntés előkészítése, PTR használata, rendszeres adatszolgáltatása
 • népesség-nyilvántartási feladatok
 • anyakönyvi feladatok ellátása
 • állampolgársági ügyek, állampolgársági ügyek előkészítése
 • gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek
 • hagyatéki ügyek,
 • ügyirat-kezelési, iktatási, irattárazási feladatokban közreműködés, iratselejtezés, levéltári iratátadás előkészítése,
 • termőföld bérleti, vételi ajánlatok rögzítése
 • ingó- és ingatlanárverési hirdetmények
 • hatósági statisztika és ügyforgalmi statisztika előkészítése
 • hirdetmények készítése
 • közvilágítási hibák bejelentése, nyilvántartása,
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel

Letölthető (.docx): Pankotai Andrea


Pálinkásné Nagy Anikó – Adóügyi előadó,  pénztáros

Munkaköri feladatok:

 • házipénztár kezelése, pénzfelvétel, Valuta-házipénztár nyilvántartó rendszer használata
 • a pénzkezelési szabályzatban rögzített nyilvántartások vezetése
 • menetlevelek és üzemanyag költség elszámolás nyilvántartás ellenőrzése
 • helyi és gépjárműadóval kapcsolatos döntés előkészítés
 • helyi adóbefizetéseknek törvény előírásai szerinti bevételezése és számlára való befizetése
 • adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése
 • adótartozások és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, nyilvántartások vezetése
 • elektronikus utalás rögzítése, hitelesítése
 • bélyegző nyilvántartás
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • polgármesteri levelezés előkészítése
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése
 • Szociális Bizottság döntéseinek előkészítése, jegyzőkönyvvezetése,
 • Egyes Szociális ellátások döntésre való előkészítése, PTR használata, rendszeres adatszolgáltatás,
 • beszerzési igény felmérése, lebonyolítása, feladatellátásához szükséges író- és irodaszer igényeket összegyűjtése, továbbítása megrendelése,
 • köztemetések előkészítése, megállapodás elkészítése a hozzátartozókkal való egyeztetés, köztemetésekről nyilvántartás vezetése,
 • települési támogatásról szóló rendelet alapján az elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés, kérelmek döntésre való előkészítése, közmű-visszakötési támogatás
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel,
 • hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos ügyintézés

Letölthető (.docx): Pálinkásné Nagy Anikó


Varga Anikó – Műszaki ügyintéző, esélyegyenlőségi referens

Munkaköri feladatok:

 • I. fokú építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági ügyek intézése
 • kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása
 • birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
 • méhészek, vándorméhészek nyilvántartása
 • vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása
 • növényvédelmi kötelezések kiadása
 • tűzvédelmi feladatok ellátása
 • pénztárellenőri feladatok ellátása
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése
 • számítógépes munkaügyi program kezelése, illetmény számfejtés
 • gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • leltározási feladatok ellátása a Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében
 • kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése
 • ingatlankataszter és eszköznyilvántartás vezetése, karbantartása
 • pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, támogatási igénylések készítése,
 • pályázatok írása, előkészítése, elszámolása
 • civil szervezetek támogatásának elszámolása
 • lakásvásárlás és bővítés támogatás iránti kérelmek döntésének előkészítése
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • adóbevallások készítése
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése,
 • esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása
 • környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízotti feladatok ellátása, energiafelhasználás nyilvántartása, beszámoló készítése,
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel

Letölthető (.docx): Varga Anikó


Móriczné Kovács Ildikó – Pénzügyi előadó I.  (ügyintéző)

Munkaköri feladatok:

 • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
 • negyedéves, ¾ éves jelentések, készítése
 • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
 • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
 • vevő-szállító analitika vezetése
 • függő-átfutó analitika vezetése
 • utalások elkészítése, ellenőrzése
 • állományi számlák egyeztetése az ingatlankataszterrel
 • könyvvizsgálónak, belső ellenőrnek anyagok készítése
 • év végi mérlegszámlákról leltár készítése
 • érvényesítési feladatok ellátása
 • egészségügyi feladatok finanszírozásának elszámolása
 • pályázatok előkészítése, elszámolása, pénzügyi feladatok ellátása,
 • banki levelezés
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel.

Letölthető (.docx): Móriczné Kovács Ildikó


Baumgartner Csilla – Munka-és pénzügyi  előadó II. ( ügyintéző)

Feladatok:

–      pályázatok írása, előkészítése, elszámolása,

 • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
 • negyedéves, ¾ éves jelentések, készítése
 • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
 • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
 • vevő-szállító analitika vezetése
 • függő-átfutó analitika vezetése
 • utalások elkészítése, ellenőrzése
 • állományi számlák egyeztetése az ingatlankataszterrel
 • könyvvizsgálónak, belső ellenőrnek anyagok készítése
 • év végi mérlegszámlákról leltár készítése
 • érvényesítési feladatok ellátása
 • egészségügyi feladatok finanszírozásának elszámolása
 • banki levelezés
 • -gépelési és egyéb adminisztratív feladatok,
 • számítógépes munkaügyi program kezelése, illetmény számfejtés
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel,
 • honlap adatainak frissítése-Fülpösdaróc vonatkozásában
 • adatvédelmi felelős

Letölthető (.docx): Baumgartner Csilla


 dr. Sipos Éva – Jegyző

Feladatok:

– a testületi, illetve a bizottsági munkákkal kapcsolatos teendőket,

– előkészíti az önkormányzati rendelettervezeteket,

– résztvesz a testületi ülések előkészítésében, szervezésében,

– gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és megküldéséről a Kormányhivatalhoz,

– megszervezi és ellenőrzi a testületi határozatok végrehajtását,

– gondoskodik a közmeghallgatás előkészítéséről,

– biztosítja a testület, a bizottságok, illetve a testületi tagok ügyviteli feladatainak ellátását, a hozott intézkedések végrehajtását,

– választással kapcsolatos feladatokat,

– polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat,

– köteles ellátni mindazon feladatokat, amelyet a jogszabály, a képviselő-testület, a polgár- mester részére megjelöl.

Letölthető (.docx): dr. Sipos Éva


Barkó Andrásné – Hivatalsegéd

Feladatok:

I. Hivatalsegédi szakmai feladatok

1. Helyi postaküldemények kézbesítési feladatai

– Az ügyintézőktől átveszi a helyi postaküldeményeket kézbesítés céljából.

– A kézbesítési feladatokat a postaküldemények kézhezvételétől számított egy napon belül ellátja.

– Azoknál a küldeményeknél, melyek átvételét az átvevőnek igazolnia kell, gondoskodik az átvevő általi aláírattatásról.

– Az átvételt igazoló dokumentumokat a kézbesítést követő napon átadja az ügyintézőnek. Az ügyintéző segítségével az ügyiratokban való elhelyezéséről gondoskodik.

2. Postai levelek postázásra való felkészítési feladatai

– Nagyobb tömegű levelezési feladatoknál az ügyintéző kezdeményezésére, de a jegyző utasítására, részt vesz a levelek (határozatok, értesítők, egyéb iratok) borítékjainak megírásában, a levelek borítékolásában..

II. Ügykezelői részletes szakmai feladatok

1. Postázási feladatok

Végzi a postázási feladatokat. Ennek keretében biztosítja az önkormányzat címére érkező postaküldemények elhozatalát a postáról naponta 8 óra 30 percig, az önkormányzat és jegyzőség részéről a postaküldemények feladását naponta 15.00 óráig. Kezeli a postakönyvet. Gondoskodik a megfelelő mennyiségű és értékösszegű bélyegekről. A bélyeg felhasználásról elszámolást, ellenőrizhető kimutatást készít. Az átvételt igazoló dokumentumok kezelését végzi. .

2. Nyilvántartás vezetési feladatok

Vezeti azokat a nyilvántartásokat, melyek vezetésével a jegyző megbízza.

III. Egyéb (jegyző által megbízott) feladatok ellátása 

 1. Közreműködik a Jegyzőség illetékességi területén az évente megtartott tüdőszűréssel  igényelt feladatok ellátásában, az eboltások lebonyolításában és önkormányzati rendezvények szervezésében.
 2. Többletfeladatok – adóívek kézbesítése, választások, tüdőszűrések esetén munkaidőn túl is köteles a kézbesítési feladatokat ellátni, mely esetben a többletmunka idejének megfelelő szabadidő illeti meg.
 3. A közös hivatal épületének tisztántartásáról gondoskodik, a takarítással kapcsolatos beszerzésekről gondoskodik.

Letölthető (.doc): Barkó Andrásné


Szabó László Istvánné – Ügykezelő

Feladatok:

I. Hivatalsegédi szakmai feladatok

 1. Postai levelek postázásra való felkészítési feladatai
  Nagyobb tömegű levelezési feladatoknál az ügyintéző kezdeményezésére, de a jegyző utasítására, részt vesz a levelek (határozatok, értesítők, egyéb iratok) borítékjainak megírásában, a levelek borítékolásában.
 2. Hirdetmények kezelése
  Ellátja az önkormányzati, valamint a hivatali működéssel kapcsolatos hirdetmények kezelési feladatait. Gondoskodik a hirdetmények kifüggesztéséről, az aktualitásukat vesztett hirdetmények eltávolításáról.

II. Ügykezelőirészletes szakmai feladatok

 1. Ügykezelői feladatok
  Ellátjavatalmunkájával kapcsolatos ügykezelési feladatokat, ennek keretében gépelési, számítógépes adatrögzítési feladatokat lát el, továbbá az iktatással kapcsolatos feladatokat látja el:  ügyirat-kezelési, iktatási, irattárazási feladatok.
 2. Sokszorosítási, adatátvitelifeladatok
  Gondoskodik a nymásolási, sokszorosítási feladatok ellátásáról.
  Kezeliafaxot.
 3. Telefonkezelési feladatok
  Kezeli a telefont, telefonon tájékoztatást ad, kapcsolja az ügyintézőket.
 4. Nyilvántartás vezetési feladatok
  Vezeti azokat a nyilvántartásokat, melyek vezetésével a jegyző megbízza. A feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel

III. Egyéb – jegyző által megbízott – feladatok ellátása

 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény alapján a pénzbeli ellátások döntésre való előkészítése
 • a helyi, önkormányzati  rendeletben biztosított települési támogatási kérelmek döntésre való előkészítése, határozatok elkészítése
 • ágazati Adatbázisok használata, PTR használata, rendszeres adatszolgáltatása, Munkaügyi Központ felé adatszolgáltatás
 • környezettanulmányok készítése

Egyéb, esetlegesen felmerülő feladatok:

 1. Közreműködik a Jegyzőség illetékességi területén az évente megtartott tüdőszűréssel  igényelt feladatok ellátásában, az eboltások lebonyolításában és önkormányzati rendezvények szervezésében.
 2. Többletfeladatok – adóívek kézbesítése, választások, tüdőszűrések esetén munkaidőn túl is köteles a kézbesítési feladatokat ellátni, mely esetben a többletmunka idejének megfelelő szabadidő illeti meg.

Letölthető (.doc): Szabó László Istvánné