MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Pankotai Andrea: Általános igazgatási előadó- Népesség-nyilvántartó

Munkaköri feladatok:

 • a gyermekvédelmi törvény alapján a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos döntés előkészítése, PTR használata, rendszeres adatszolgáltatása
 • népesség-nyilvántartási feladatok
 • anyakönyvi feladatok ellátása
 • állampolgársági ügyek, állampolgársági ügyek előkészítése
 • gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek
 • hagyatéki ügyek,
 • ügyirat-kezelési, iktatási, irattárazási feladatokban közreműködés, iratselejtezés, levéltári iratátadás előkészítése,
 • termőföld bérleti, vételi ajánlatok rögzítése
 • ingó- és ingatlanárverési hirdetmények
 • hatósági statisztika és ügyforgalmi statisztika előkészítése
 • hirdetmények készítése
 • közvilágítási hibák bejelentése, nyilvántartása,
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel

Pálinkásné Nagy Anikó- Adóügyi előadó,  pénztáros

Munkaköri feladatok:

 • házipénztár kezelése, pénzfelvétel, Valuta-házipénztár nyilvántartó rendszer használata
 • a pénzkezelési szabályzatban rögzített nyilvántartások vezetése
 • menetlevelek és üzemanyag költség elszámolás nyilvántartás ellenőrzése
 • helyi és gépjárműadóval kapcsolatos döntés előkészítés
 • helyi adóbefizetéseknek törvény előírásai szerinti bevételezése és számlára való befizetése
 • adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése
 • adótartozások és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, nyilvántartások vezetése
 • elektronikus utalás rögzítése, hitelesítése
 • bélyegző nyilvántartás
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • polgármesteri levelezés előkészítése
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése
 • Szociális Bizottság döntéseinek előkészítése, jegyzőkönyvvezetése,
 • Egyes Szociális ellátások döntésre való előkészítése, PTR használata, rendszeres adatszolgáltatás,
 • beszerzési igény felmérése, lebonyolítása, feladatellátásához szükséges író- és irodaszer igényeket összegyűjtése, továbbítása megrendelése,
 • köztemetések előkészítése, megállapodás elkészítése a hozzátartozókkal való egyeztetés, köztemetésekről nyilvántartás vezetése,
 • települési támogatásról szóló rendelet alapján az elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés, kérelmek döntésre való előkészítése, közmű-visszakötési támogatás
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel,
 • hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos ügyintézés

Varga Anikó- Műszaki ügyintéző, esélyegyenlőségi referens

Munkaköri feladatok:

 • fokú építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági ügyek intézése
 • kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása
 • birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
 • méhészek, vándorméhészek nyilvántartása
 • vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása
 • növényvédelmi kötelezések kiadása
 • tűzvédelmi feladatok ellátása
 • pénztárellenőri feladatok ellátása
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése
 • számítógépes munkaügyi program kezelése, illetmény számfejtés
 • gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • leltározási feladatok ellátása a Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében
 • kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése
 • ingatlankataszter és eszköznyilvántartás vezetése, karbantartása
 • pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, támogatási igénylések készítése,
 • pályázatok írása, előkészítése, elszámolása
 • civil szervezetek támogatásának elszámolása
 • lakásvásárlás és bővítés támogatás iránti kérelmek döntésének előkészítése
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • adóbevallások készítése
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése,
 • esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása
 • környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízotti feladatok ellátása, energiafelhasználás nyilvántartása, beszámoló készítése,
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel

Móriczné Kovács Ildikó– Pénzügyi előadó I.  (ügyintéző)

Munkaköri feladatok:

 • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
 • negyedéves, ¾ éves jelentések, készítése
 • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
 • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
 • vevő-szállító analitika vezetése
 • függő-átfutó analitika vezetése
 • utalások elkészítése, ellenőrzése
 • állományi számlák egyeztetése az ingatlankataszterrel
 • könyvvizsgálónak, belső ellenőrnek anyagok készítése
 • év végi mérlegszámlákról leltár készítése
 • érvényesítési feladatok ellátása
 • egészségügyi feladatok finanszírozásának elszámolása
 • pályázatok előkészítése, elszámolása, pénzügyi feladatok ellátása,
 • banki levelezés
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel.

Baumgartner Csilla – Munka-és pénzügyi  előadó II. ( ügyintéző)

Feladatok:

–      pályázatok írása, előkészítése, elszámolása,

 • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
 • negyedéves, ¾ éves jelentések, készítése
 • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
 • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
 • vevő-szállító analitika vezetése
 • függő-átfutó analitika vezetése
 • utalások elkészítése, ellenőrzése
 • állományi számlák egyeztetése az ingatlankataszterrel
 • könyvvizsgálónak, belső ellenőrnek anyagok készítése
 • év végi mérlegszámlákról leltár készítése
 • érvényesítési feladatok ellátása
 • egészségügyi feladatok finanszírozásának elszámolása
 • banki levelezés
 • -gépelési és egyéb adminisztratív feladatok,
 • számítógépes munkaügyi program kezelése, illetmény számfejtés
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése, feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése, egyeztetése az érintett szervekkel,
 • honlap adatainak frissítése-Fülpösdaróc vonatkozásában
 • adatvédelmi felelős

Sipos Éva Jegyző

Feladatok:

– a testületi, illetve a bizottsági munkákkal kapcsolatos teendőket,

– előkészíti az önkormányzati rendelettervezeteket,

– résztvesz a testületi ülések előkészítésében, szervezésében,

– gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és megküldéséről a Kormányhivatalhoz,

– megszervezi és ellenőrzi a testületi határozatok végrehajtását,

– gondoskodik a közmeghallgatás előkészítéséről,

– biztosítja a testület, a bizottságok, illetve a testületi tagok ügyviteli feladatainak ellátását, a hozott intézkedések végrehajtását,

– választással kapcsolatos feladatokat,

– polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat,

– köteles ellátni mindazon feladatokat, amelyet a jogszabály, a képviselő-testület, a polgár- mester részére megjelöl.