Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratásáról 2022