Hírek Információk

2020-05-13

Hirdetmény a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A teljes dokumentum letölthető (.pdf): HIRDETMÉNY a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan
2020-05-05

A község településrendezési terveinek módosítása -partnerségi egyeztetés

Letölthető (.pdf): Felhívás hirdetmény
2020-05-04

Hirdetmény – Településképi rendelet véleményezésére

Letölthető (.pdf): Letöltés
2020-05-01

Kijárási korlátozással kapcsolatos szigorúbb szabályok megállapításáról

Letölthető (.pdf): 10 2020 Györtelek szigorúbb szabályokról
2020-04-28

Tájékoztatás az érettségi vizsgák elősegítése érdekében többletjáratokat indításáról-Volánbusz

Tájékoztatás az érettségi vizsgák elősegítése érdekében többletjáratokat indításáról-Volánbusz A tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/35124
2020-04-18

Önkormányzati rendelet a kijárási korlátozásról

Letölthető (.pdf): Györtelek Polgármesteri rendelet Szigorúbb szabályok megállapítása
2020-04-16

Tűzgyújtási tilalom külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valmint azok 200 méteres körzetében

Letölthető (.pdf): Tűzgyújtási tilalom külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valmint azok 200 méteres körzetében
2020-04-08

Tájékoztatás COVID-19 RSZTOP csomag kiszállításáról

Letölthető (.pdf): Tájékoztatás COVID-19_RSZTOP csomag kiszállításáról
2020-04-03

NAK tájékoztató az egységes kérelemről

Letölthető (.docx): NAK tájékoztató az egységes kérelemről
2020-03-31

Határozat -Ebzárlat és legeltetési tilalom

Letölthető (.pdf): Ebzárlat és legeltetési tilalom
2020-03-29

Tájékoztató – Kijárási korlátozás

Letölthető (.docx): TÁJÉKOZTATÓ kijárái korlátozás
2020-03-28

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők! Beiratkozásra készülők! Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve […]

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f