Hírek Információk

2022-05-05

Óvodapedagógus munkakör – Győrteleki Napsugár Óvoda, Győrtelek 2022

Győrteleki Napsugár Óvoda                         a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § […]
2022-03-22

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratásáról 2022

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratásáról 2022.pdf
2022-03-12

Magyar Honvédség hivatalos felhívás

2022-03-07

Felhívás- óvodai beiratkozásra

F E L H Í VÁ S Az óvodai beiratkozás rendjéről a 2022/2023-as nevelési évben   Tisztelt Szülők! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. […]
2022-02-18

Választási Hirdetmény 2022

GYÖRTELEK Györtelek Községben, mint egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjainak, valamint a HVI vezetőjének neve, továbbá a HVI hivatali helyiségének címe, […]
2022-02-18

HVBHVI adatok szavazás mód ideje helye

Közlemény A Helyi választási iroda vezetőjeként, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának […]
2022-01-31

Magyar Falu Program-Járdafelújítás

  Magyar Falu Program-Járdafelújítás         A Magyar Falu Program Pályázati felhívás keretében, az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 című MFP-BJA/2020 kódszámú […]
2021-11-26

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4752 Győrtelek, Kossuth út 47., a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a […]
2021-09-30

Tájékoztató rókák immunizálásáról

Letölthető (.pdf): Rókák immunizálása
2021-09-27

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat!!

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS   Győrtelek Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre […]
2021-09-27

Óvodapedagógus munkakör – Győrteleki Napsugár Óvoda, Győrtelek

Letölthető (.pdf):Győrteleki Napsugár Óvoda óvodapedagógus állás
2021-09-14

Felhívás – Értesítés sírhely megváltásról

Letölthető (.pdf): Sírhelymegváltás

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f