Hírek Információk

2022-11-23

Fűtési szezon veszélyeivel kapcsolatos tájékoztató

A biztonságért a fűtési szezonban is tenni kell! Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések, így […]
2022-11-22

Közmeghallgatás

Letölthető .doc formátum: közmeghallgatás hirdetmény 2022 Györtelek helyszín
2022-11-10

Iskolából hazafelé, avagy bűnmegelőzési tanácsok szülőknek és gyereknek

  Iskolából hazafelé, avagy bűnmegelőzési tanácsok szülőknek és gyereknek: Őszi és téli időszakban korábban sötétedik. A sötétedés beálltával szubjektív biztonságérzetünk is csökkenhet, de a […]
2022-11-10

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

Hirdetmény_2022. IV. ütem Hirdetmény_2022. V. ütem
2022-10-19

Értesítés karácsonyi támogatásról

Letölthető.pdf: Karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtása
2022-10-19

Tájékoztatás a népkonyhai ellátásról

2022-10-11

Népszámlálás 2022

  Letölthető .pdf: KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito_plakat_221010
2022-10-05

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának közleménye. Rendőrségi ajánlás a 2022. évi online népszámláláshoz.

Letölthető .pdf: nepszamlalas
2022-10-05

Hirdetmény a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás ill. árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

NFK_Hirdetmeny_2022_I Hirdetmény_2022. II. ütem
2022-10-05

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerének hírlevele!

Szépkorúak védelmében 2022.10.03.
2022-09-30

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételről. Az Ösztöndíjrendszerben két típusú pályázat került kiírásra. […]
2022-09-22

Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

Letölthető pdf: Lakossági felmérés barnakőszén

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van hatályban. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete a következők szerint szabályozza a belterületi kerti és növényi hulladék égetést:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

  1. a) tavasszal: március 01-június 30. között,
  2. b) ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 – 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

(TILOS ÉGETNI VASÁRNAP, március 15, május 1, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Október 23, Mindenszentek)

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Györtelek, 2019.03.05.

Györtelek Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

HVI 1 Györtelek 6 f