A község településrendezési terveinek módosítása -partnerségi egyeztetés